Jak jsem lovil píšťalku – aneb Skautská pouť 2012

A je to zase za námi – inu tradiční skautská pouť letos v duchu leteckém – opět proběhla. Výcvik českých pilotů RAF byl v některých okamžicích zábavný, v některých lehce namáhavý. A jak to tedy probíhalo? Skautíci byli prozkoušeni v jazyku anglickém, procvičovala je přísná paní učeitelka a anglický song. Proběhl nácvik manévrování s letadlem – překážková dráha na leteckém kole. Někteří zájemci se seznámili s technickými součástkami létajících strojů, kdo by tušil, kde je knypl, směrovka či ostruhové kolo? Následoval špiónský kurz – kde rekruti poznávali nepřátelské státy a také vodní výcvik, kde se ukázalo jak každý kamarádí či nekamarádí s vodou, poněvadž výlov píšťalky byl opravdu mokrý. Další ze zkoušek byla noční navigace – poslepu a s jedním vidoucím operátorem se z lana vytvářel trojůhelník či čtverec. Bylo také nutné osvojit si společenské chování – protože každý pilot se musí chovat jako dáma či gentleman, kdo se v těch 20 vidličkách má vyznat, že? Závěrem létaly vzduchem bonbóny a balónky, a protože nám počasí letos opravdu přálo a sluníčko se na nás smálo, snad si to sobotní odpoledne všichni rádně užili i s mokrými hlavami po vodním výcviku! Těšíme se na příští podzimní setkání v roce 2013!


[nggallery id=5]

Oslavy vzniku samostatné Československé republiky

Den vzniku samostatného Československého státu jsme v Náchodě oslavili již ve středu 26. října slavnostním koncertem slova a hudby – Jan Jakub Ryba Zpěv srdce. Koncert se konal v kostele sv. Vavřince za účasti představitelů města Náchoda, zástupců náchodského Sokola a Junáku a veřejnosti.

Výbor z vlastního životopisu J. J. Ryby zpracoval a přednesl Vladimír Matějček a na varhany doprovodil jeho skladbami Vladimír Roubal.

Výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 5.840 Kč byl věnován na probíhající opravy kostela sv. Vavřince.

 

skauti a skautky v kostele
náchodští skauti a skautky při oslavách vzniku Československé republiky

 

citace použita ze stránek  www.mestonachod.cz

 

 

Běh Hronov–Náchod 2011

Několik odvážlivců z řad náchodských skautů a skautek se vydalo na trasu dlouhou 8 850 metrů. Běhu z Hronova do Náchoda se účastní profesionálové, ale i amatéři z celé republiky. Nádherné slunné počasí pomohlo všem běžcům k lepším výsledkům. Tuto dlouhou trasu pokořili všichni ošátkovaní závodníci a závodnice v čase pod jednu hodinu. Závodící skauty a skautky přišli podpořit přátelé a další členové Junáku.

Účastí na tomto běhu z Hronova do Náchoda si náchodští skauti a skautky připomenuli 100 let od začátku skautování u nás.

fotografie z běhu:

https://picasaweb.google.com/junaknachod/BehHronovNachod2011

běh Hronov–Náchod
běh Hronov–Náchod

logo 100let českého skautingu

stránky běhu www.hronovnachod.cz

Dobráč 2011

Další akcí o které jsme se bavili byl Dobráč, který se konal 7.-9.10.2011 na tábořišti Bečkov nedaleko Žacléře. Bylo tam celkem 39 roverů Prahy, Hradce Králové, Jaroměře, Nové Paky, Lázní Bohdaneč, Červeného Kostelce, Rtyně, České Skalice, Broumova… a k tomu 18 pořadatelů z Náchoda. Větší účasti podle mého názoru zabránil jen fakt, že se tábořilo ve stanech a předpověď na daný víkend byla skutečně zimní…

fotky jsou  http://rsnachod.rajce.idnes.cz/

 

Dobráč 2011

 

Dobráč 2011

 

 

Dobráč 2011

 

Skautský týden nejen v knihovně a výstup na Junáckou vyhlídku za námi

11. září 2011 v rámci ukončení výstavy (oslavy 100 let skautingu) uspořádali náchodští skauti a skautky společnou výpravu na Junáckou vyhlídku do Broumovských stěn. Počasí skvěle dotvářelo nádhernou krajinu pro více než 80 účastníků z Broumova, Červeného Kostelce, České Skalice, Hronova, Jaroměře, Náchoda, Nového Města nad Metují a Police nad Metují, chlapců i děvčat ve věkovém složení od tří do osmdesáti tří let. Jásavé tóny skautského signálu všechny přítomné symbolicky přenesly do začátku druhého století trvání skautingu.

Karel Kašpar

cestou na Junáckou vyhlídku
cestou na Junáckou vyhlídku

Otevíráme výstavu ke stoletému výročí vzniku a trvání skautingu a Junáka a připomínáme si jména zakladatelů světového, českého i náchodského skautingu, skautského hnutí, skautských myšlenek a ideí, jejichž smyslem a cílem bylo oslovit mladého člověka, chlapce ale i děvčata jazykem mládí blízkým – smyslem pro přátelství, dobrodružství, pobyt v přírodě, tvořivou činnost a pěstovat a rozvíjet v nich a dát jim do života základní humanitní
hodnoty jako smysl pro spravedlnost, pravdu a přátelství, věrnost a čest, lásku k bližnímu, obětavost, sociální cítění a statečnost, ochotu pomáhat slabším, lásku k vlasti, přírodě a hodnotám předchozích generací.

Prostředky, kterými skauting vychovává, hry, táboření a pobyt v přírodě, práce a praktická činnost není sama o sobě cílem, ale jen prostředkem k dosažení všelidských hodnot, na kterých stojí lidská pospolitost a civilizace.

Za svou stoletou historii prodělal český a také i náš náchodský skauting období zrodu, vzestupu, útlumu, ale i zákazu v letech 1939, 1948, 1969 a po roce 1990 jeho nové oživení. To co prožívá společnost, prožívá spolu s ní i mladá generace. Dítě a mladý člověk snadněji podléhá vnějším vlivům. To, čím je ohrožena společnost, intenzivněji ohrožuje dítě a dozrávajícího člověka, který se učí příkladem a snadněji podléhá svodům. Místo autentického života v nesrovnatelné míře žije dnes ve virtuálním světě televize, reklamy, internetu, mobilních sítí, pokleslých tiskovin, nebezpečí zneužití, drog, slibujících nevšední prožitky a vzrušení, aniž by všemu tomu musela předcházet práce, studium a poznání jako zdroj skutečného hmotného a duchovního bohatství.

Lidská populace je dnes ohrožena nejen svým početním růstem, následnou mobilitou, nedostatkem přírodních zdrojů, půdy, vody, ale i neschopností dlouhodobě předvídat a usměrňovat svou budoucnost. Přetvářka, nepoctivost, populismus, povrchnost a sobectví, neschopnost naslouchat názorům druhých a prosazování osobních zájmů na úkor zájmů společenských, ničení přírody, prezentované jako daň z pokroku, ohrožuje děti a budoucí generace víc než nás starší a dospělé. Jestliže skauting ve svém úsilí a cílech, které mu vytkli jeho zakladatelé, nebude tyto skutečnosti refl ektovat a ve svém úsilí o výchovu mladého člověka na tyto skutečnosti a vlivy reagovat, zpronevěří se hodnotám, ze kterých skauting vznikl, zpronevěří se skautskému zákonu a slibu. Každý skautský vedoucí si musí svou odpovědnost za výchovu mladých lidí uvědomovat a na stav a tato nebezpečí v práci s dětmi reagovat. Většina dětí dnes žije ve městech, vyrůstá v neúplných rodinách a v sociálním ohrožení, bez přímého styku s přírodou a není schopno negativní společenské vlivy proto eliminovat.

Skauting musí být domyšleným výchovným systémem. Nikoliv jen náplní volného času dětí a mladých lidí. Ať k tomu ve skromné míře i tato výstava přispěje.

Ing. Jindřich Bradna

na Junácké vyhlídce
na Junácké vyhlídce

fotky z těchto oslav:

http://prvnioddil.rajce.idnes.cz/110911_Junacka_vyhlidka/

společné foto poblíž Junácké vyhlídky (Pánův kříž)
společné foto poblíž Junácké vyhlídky (Pánův kříž)