Náchodští skauti a skautky rozdávají Betlémské světlo

Tato akce vznikla v sousedním Rakousku v roce 1986, kdy malý plamínek, přenesený z věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě, v jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus, byl dovezen jako poděkování těm lidem, kteří jakkoliv pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Tato nadace pomáhá především zrakově, ale i jinak postiženým lidem a její pracovníci proto chtěli všem svým dobrodincům poděkovat originálním, ale zároveň milým a přátelským způsobem. Světlo dovezli do Lince, kde nadace sídlí a kde jej původně slavnostně rozdávali. Odtud se zvyk rozšířil do mnoha koutů Evropy.

„Nikdy nepodceňuj maličké; může tě to překvapit – z nepatrného počátku vzejde veliká věc.“

Dne 22.prosince bude Betlémské světlo dopraveno na vlakové nádraží do Náchoda v 15.00 hodin. Od Itálie půjdou náchodští skauti a skautky průvodem po Kamenici a v době od 15.30 do 16.00 hodin budou Betlémské světlo rozdávat na Masarykově náměstí v Náchodě.

Betlemske svetlo skaut Nachod

 

Přijďte se i Vy přidat k šíření Betlémského světla a zapojit se do dlouhého řetězu těch, kdo se snaží připomenout sobě i jiným, že vánoce nejsou (jen) bohatě prostřený stůl, hromady dárků pod stromečkem či pozlátko vánočních ozdob, snažících se nás oslnit svým leskem.

„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“
(Iz 9, 1)