19. 11. 2008

Jednotlivé oddíly

Pokud máte zájem, aby Vaše dítě chodilo do skautu, nebojte se kontaktovat kteréhokoliv vedoucího. Poradí Vám s výběrem oddílu, který bude poblíž Vašeho bydliště a programově blízký potřebám a přáním Vašeho dítěte.

DÍVČÍ ODDÍLY

2. dívčí oddíl – Dvojka Náchod

 • klubovna na Hamrech (za skateparkem)
 • schůzka světlušek (6-11 let): PÁ 16:00-17:30
 • web: www.nachodska-dvojka.skauting.cz
 • kontakt: Kateřina Brátová, tel. 724 200 410
 • rozšířená duchovní výchova

4. dívčí oddíl – Podskaláci

 • klubovna ve St. Městě – Skalka, buňky u řeky naproti Integrafu
 • schůzky skautek (11-14 let): PÁ 19:00-20:30
 • web: www.ctyrkanachod.blogspot.cz
 • kontakt: Iveta Papežová, tel. 732 634 191

5. dívčí oddíl – Náchodská dívčí pětka

 • klubovna na Hamrech (za skateparkem)
 • schůzka světlušek (6-10 let): ST 16:15-18:15
 • schůzka skautek (11-15 let): PÁ 17:00-19:00
 • web: ww.petka.skauting.cz, e-mail: petka.nachod@skautka.cz 
 • kontakt: Karolína Pěčková, tel. 603 475 588

CHLAPECKÉ ODDÍLY

1. chlapecký oddíl – Táty Dvořáčka

3. chlapecký oddíl – Náchodská trojka

 • klubovna na faře na nám. TGM
 • web: www.sc3na.skauting.cz/
 • kontakt: Marek Pinkava, tel. 723 258 730
 • rozšířená duchovní výchova

4. chlapecký oddíl – Podskaláci

 • klubovna na zastávce (za hřbitovem)
 • schůzky vlčat (6-9 let): PÁ 16:00-17.30
 • schůzka skautů (13-15 let): PÁ 18:00-20:00
 • web: www.4junaknachod.wz.cz
 • kontakt: Michal Fáborský, tel. 601 569 454

KOEDUKOVANÉ ODDÍLY

6. oddíl – Grošáci Hronov (děvčata a chlapci 6 – 15 let)

 • klubovna na evangelické faře v Hronově
 • schůzka Grošáků: ST 17:00-19:00
 • web: www.nachod.skauting.cz
 • kontakt: Jana Kittová, tel. 604 560 368

7. oddíl benjamínků – Medvíďata
(děvčata a chlapci v předškolním věku 4 – 6 let)

 • klubovna na Hamrech
 • schůzka Benjamínků: ČT 16:00-17:00
 • web: medvidata.nachod.skauting.cz
 • kontakt: Jana Čížková, tel. 732 838 699

1. kmen roverů a rangers – Tumnus (muži a ženy 15 – 24 let)

 • klubovna na zastávce (za hřbitovem)
 • schůzka R&R: PÁ 17:00-20:00
 • web: rktumnus.nachod.skauting.cz
 • kontakt: Radek Halaška, tel. 732 321 883