Junák - český skaut

středisko Náchod

Výstava 100 let skautingu v Náchodě 10. – 28. 4. 2017

Od 10.4 do 28.4.2017 probíhá v náchodské knihovně výstava ke 100 letům skautingu v Náchodě. Na závěr výstavy 28. 4. 2017 od 17:00 se koná v dětském oddělení Městské knihovny v Náchodě společenský večer DOBA SKAUTINGU, kde budete mít -mimo jiné- možnost vyslechnout vyprávění skautů různých věkových kategorií.

Pozvánka na akci Za sportem na Hamra 10.9.2016

Dne 10. 9. od 13:00 se koná v Náchodě na Náměstí T.G.M. prezentace pohybových aktivit místních organizací „Za sportem na Hamra“. Tuto akci pořádá město Náchod a Sportovní zařízení města Náchoda. Na náměstí bude umístěn i náš speciální skautský stan s expozicí světových skautských šátků a prezentací jednotlivých skautských oddílů. U expozice budou průběžně probíhat Přečíst si víc oPozvánka na akci Za sportem na Hamra 10.9.2016[…]

Mše a slavnostní oheň Sv. Jiří

Mše na počest Sv. Jiří proběhne v sobotu 23.4.2016 od 18:00 v kostele Sv. Vavřince v Náchodě. Slavnostní oheň Sv. Jiří proběhne v neděli 24.4.2016 od 14:00 do 16:30 u klubovny 1. chlapeckého oddílu na zámku. Všichni skauti jsou srdečně zváni!