Skautský týden nejen v knihovně

Výstava ke 100 letům založení Junáka

(českého Skautingu)

Výjimečná a ojedinělá možnost spatřit jedny z prvních vydání nejen skautských časopisů. Právě v nich zpočátku publikoval svoji tvorbu Jaroslav Foglar. Je málo lidí/sběratelů, kteří mají kompletní sbírku starých čísel časopisů Vpřed, Mladý hlasatel, Junák a dalších. Začátkem září budete mít možnost spatřit v prostorách knihovny cenné historické výtisky těchto časopisů. Také zde bude vystaveno množství knižní tvorby J. Foglara. Dále se dozvíte o historii, průkopnických začátcích skautingu a době v které žil Jaroslav Foglar a skautoval Zdeněk Ambrož. Náchodští skauti a skautky zajišťují doprovodný program během celého týdne výstavy.

konání: pondělí–sobota 5. – 10.9.2011 (Po–Pá: 9–17.00 hodin, So: 9–11.00 hodin)

kde: vestibul a sál ve druhém patře Městské knihovny v Náchodě

obsah: výstava knih a časopisů Jaroslava Foglara, expozice dějin českého skautingu, prezentace jednotlivých náchodských oddílů, výstava kronik a vlajek oddílů

doprovodný program: drobné hry pro děti během konání celé výstavy před budovou knihovny a na dvorku knihovny

pro koho: pro širokou veřejnost

vernisáž výstavy: 5.9.2011 v podnělí v 15.30 ve vestibulu Městské knihovny v Náchodě

http://www.mknachod.cz/

Rychlonožka

Rychlonožka

Mirek Dušín

Mirek Dušín

Jindra Hojer

Jindra Hojer

Po válce přišel pro skauting boom. Většina mládeže žila na venkově a byla odkojena přírodou. Mládí z měst toužilo vylézt z pavlačových domů. Co také jiného dělat? Televize a počítače byly neznámou věcí, vždyť i fotbalový klub u nás vlastnil pouze jeden kožený míč a jednu náhradní duši. Na naší vesnici založil oddíl Junáků místní kněz a zbláznil do něho všechny kluky. Komunisté prosadili jeho přeložení. Protože si ani na novém působišti nedal pokoj, zavřeli jej. Prý učí děti střílet. I nás to učil. Z luku. Proutek, provázek…

Stihl jsem i bezmasý junácký tábor (maso, chleba, všechno bylo na potravinové přídělové lístky). Ať pak už děláš ve svém životě co děláš, ta duše skauta v tobě zůstane. Já mám navíc to štěstí, že se k těm starým dobrým junáckým časům mohu vracet nejenom ve vzpomínkách. Mám totiž všechny poválečné ročníky časopisu Junák, stejně tak časopisy Vpřed i současná čísla Bobří stopy vydávaná Společností přátel Jaroslava FOGLARA. To všechno bude součástí junácké výstavy v Náchodě konané při stoleté příležitosti skautského hnutí.

S překvapením jsem mohl konstatovat, že junácké oddíly stále existují a žijí v Náchodě, v Hronově, Červeném Kostelci… Jednou jsem se zúčastnil jejich shromáždění. Pravda, moc jsem jim nerozuměl. Byl to samý bit, mail, hardisk, domovskou řečí byla angličtina. Mají školeného pokladníka, nechybí právník. Inu, je to už jiný svět. Svět mladých, vzdělaných a sebevědomých lidí. Pokud ten duch skautského přátelství nevymizí, pořád má tento svět dobrou naději.

Zdeněk Ambrož

plakát výstavy o díle Jaroslava Foglara a skautingu

plakát výstavy o díle Jaroslava Foglara a skautingu

a

Výstup na Junáckou vyhlídku

(závěr akce Skautský týden nejen v knihovně)

Na Junáckou vyhlídku chodí mnoho skautů a skautek nejen z náchodského okresu poslední den v roce–na Silvestra. Je to tradiční akce s dlouhou historií. Každý se ohlédne za svými činy, poděkuje za dobrý rok a přeje si další pěkné dny v následujícím roce. Právě tento den má každý možnost potkat staré známé, které za celý rok ani neviděl a popřát jim hezké chvíle do dalších dní, mnoho krásných zážitků a spousty zajímavých příhod na stezkách (životem).

Kulaté výročí bývá jen jednou za život, a proto jej chceme náležitě oslavit. Malý–velcí, mladí–staří, skauti–skautky, ti všichni a mnozí další se sejdou na Junácké vyhlídce k připomenutí výročí 100 let od začátku skautování v České republice.

konání: neděle 11.9.2011

kde: Junácká vyhlídka, Broumovské stěny (45°30’53.510″N, 12°15’31.131″E)

sraz účastníků: Pánův kříž 11.00 hodin

pro koho: pro skauty, skautky a všechny jejich přátele