Oslavy vzniku samostatné Československé republiky

Byl to koncert na oslavu výročí založení republiky. My jako skauti jsme tam byly společně se Sokoly na žádost města, přičemž naším úkolem byla „čestná stafáž“ u vchodu do kostela v krojích. Myslím, že to byla dobrá reprezentace skautingu ve vztahu s městem Náchod.