Roverská hra Dobráč 2017 – 13.-15.2017

Kompletní informace ve zvadle Dobráč 2017

Z Hlášení rozhlasu na základně:
„Vzhledem k počtu lidí, kteří se nudili minulou neděli, bude příští neděle zrušena!“
„Pozor, pozor! Všichni, kdo se přihlásili do soutěže plachetnic, ať se přihlásí u žumpy!“
„Upozornění plk. Blakea, vzhledem ke chřipce se vyhýbejte líbání, pokud to není nevyhnutelně nutné!“
„Pozor, všemu personálu! Všichni se dostavte na pohřební hostinu za zesnulého kapitána Pierce, budeme truchlit celé odpoledne a večer nebožtík přednese řeč na rozloučenou. A hosté budou mít 20 minut na své příspěvky. Ostatky jsou vystaveny v bažině.“
„Pozor, z rozkazu nového velícího důstojníka se důstojníci dostaví do kanceláře velícího důstojníka, důstojníci!“
„Pozor, všemu personálu! Večerní Soul hlásí, že se odehrává déšť!“
„Pozor, kázání otce Mulcahyho o pokušení bude ve 13:00. Nikdo nebude omluven. Z rozkazu majora Burnse, dočasného velícího důstojníka a chirurga.“

[…]

Pozvánka na tradiční roverskou hru Dobráč 2.-4.10.2015

Víte, jaké to bylo jet v šedesátých letech na klasický trampský potlach? Víte, jaké trable byli s tehdejší státní mocí a veřejnou bezpečností?? CHCETE TO ZAŽÍT ?? Pojeďte na Dobráč! CO VÁS ČEKÁ? Již patnáctý ročník tradiční roverské hry …letos opět ve formě akce na tajném místě – jedna ze základen v oblasti Východních Čech Přečíst si víc oPozvánka na tradiční roverskou hru Dobráč 2.-4.10.2015[…]

Dobráč 2013

„Noc byla, v povětří plno hustého, čpavého dýmu; v záři požáru viděl jsem dívku vpřílbě. Zpod přílby jí vlály dlouhé vlasy, v jedné ruce měla meč a v druhé číši. Na zemi leželi v prachu a v krvi zabití muži. Ta dívka běhala jako vzteklá, šlapala po mrtvých, pak nabrala dočíše krve a lokala ji jako šelma v zuřivé dychtivosti. Aj, slyšte, mužové, bohů hlas aznamenejte jejich znamení. Tím viděním vás varuji, slyšte mou řeč a lehko jí nevažte!“