Oslavy vzniku samostatné Československé republiky

Den vzniku samostatného Československého státu jsme v Náchodě oslavili již ve středu 26. října slavnostním koncertem slova a hudby – Jan Jakub Ryba Zpěv srdce. Koncert se konal v kostele sv. Vavřince za účasti představitelů města Náchoda, zástupců náchodského Sokola a Junáku a veřejnosti.

Výbor z vlastního životopisu J. J. Ryby zpracoval a přednesl Vladimír Matějček a na varhany doprovodil jeho skladbami Vladimír Roubal.

Výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 5.840 Kč byl věnován na probíhající opravy kostela sv. Vavřince.

 

skauti a skautky v kostele
náchodští skauti a skautky při oslavách vzniku Československé republiky

 

citace použita ze stránek  www.mestonachod.cz