Promítání filmu SKAUŤÁCI – 10.2.2013 v neděli od 17:00

Střediskové kino Junáka uvádí – S K A U Ť Á C I
Skautský celovečerní amatérský film, který byl promítán i v kinech.
Je vhodný a nadchne vlčata i světlušky, skauty a skautky, ale také rovery, rangers a dospělé.
Délka filmu je 1 hod 40 min.
Neděle 10.2.2013, start promítání 17.00
Hala střediskové klubovny na Hamrech!
S sebou teplé ponožky a strojení, v kině se moc netopí ☺.

Pozvánka film Skauťáci 10-02-13