Zpráva z Valného sněmu

v Havířově na VSJ
v Havířově na VSJ

Na žádost střediskové rady posílám zprávu o průběhu a nejdůležitějších událostech 12. VSJ. Za naše středisko jsme jeli tři delegáti, Míša, Shaman a moje maličkost Cvrček. Já sám jsem tam jel s pocitem ztraceného víkendu, protože mě čeká nudný víkend plný odborných diskuzí na témata, která nebudou mít skoro žádný dopad na moji práci v oddíle a s dětmi. Byl jsem však velmi potěšen, když jsem zjistil, že jsem se zmýlil. Ačkoliv neplodných a zbytečných diskuzí také několik proběhlo, tak víkend celkově měl pro mne i ostatní delegáty velký přínos do dalšího skautského života. Mezi nudnými debatami nad čísly odstavců jsme totiž všichni pochytili mnoho zajímavých informací a dobrých rad. Pokusíme se je předávat dále a zlepšit tím naši práci pro jednotlivé oddíly i středisko jako celek. Hned prvním našim příspěvkem snad bude tato zpráva, která vám pomůže udělat si obrázek o tom, co všechno sněmem procházelo.

Celý sněm začínal úvodem, přivítáním delegátů a dalšími povinnými formalitami. Zde byl nejzajímavější výstup zástupkyně za ministerstvo školství, která přijela na sněm otrávená tím, že tam musí být a že se skauty nemá nic společného. Během prvních několika minut však změnila svůj postoj, odcházela velmi nadšena a vyjádřila svou obrovskou podporu a potěšení nad vším, co na sněmu viděla. Skauti na ni udělali velice dobrý dojem a na ministerstvu prý najde naše organizace vždycky její podporu.

Jedním z nejdůležitějších a nejdiskutovanějším tématem sněmu, byly skautské časopisy. Již od prvních minut v cestě na sněm jsem s dalšími spolucestujícími probíral tuto tématiku a na sněmu samotném se řešily časopisy skoro všude a vždy. Během oficiální diskuze se projevilo mnoho lidí zastávajících všechny varianty a dokonce padly návrhy na varianty dalším. Nakonec však prošla varianta druhá, tzn:

Časopis se bude skládat ze 2 sešitů: 1 sešit bude společný pro všechny. Ten bude slabý, cena cca 3,80Kč. Druhý bude pro danou věkovou kategorii registrovaného člena. Registrační skupinu bude možno změnit i během roku. Kategorie vlčata/světlušky, skauti/skautky, roveři/rangers, vedoucí/činovníci. Tedy, opět bude zaveden časopis pro nejmeší a diference podle věkových skupin bude ostřejší, jako dříve.

Časopisy půjdou do schránky každému registrovanému členu Junáka, registrace se tak podle stávajících propočtů zvýší o 60-70Kč na osobu.

To jsme slyšet nechtěli, přesto doufáme, že tato varianta nebude katastrofální, protože na sněmu samotném padlo mnoho dobrých (ale i špatných) návrhů, jak časopisy zlepšit (ale i zhoršit). Takže budeme s napětím očekávat výsledek. Pro zajímavost pár návrhů:

Reklama v časopisech zlevní náklady, 8 stran inzerce stačí na zaplacení časopisu – byl by zdarma.

 1. Každá věková kategorie bude mít svůj časopis, u kterého náčelnictvo vytyčí priority pro tu danou skupinu a na tu se zaměří tvůrce časopisu.
 2. Časopisy budou obsahovat část tvořenou formou pracovního sešitu, aby s nimi mohli vedoucí snadno pracovat s dětmi na schůzkách.
 3. Pro vedoucí bude vydána knížka o metodice jak pracovat s časopisy.
 4. Do rodiny, kde je více členů zaregistrováno bude chodit pouze jeden časopis.

Počkejme si, které z těchto návrhů náčelnictvo použije.

Během sněmu byl učiněn pokus o změnu Stanov Junáka. Jednalo se o povolení, aby zvláštní junácké organizace (SOS, TDC, atd.) mohly zakládat i kraje a okresy. Návrh nebyl přijat.

Po dvou letech nám konečně byly představeny nové stezky pro skauty. Měly velký úspěch a mnoho vůdců je hned na sněmu začalo kupovat po desítkách. Já jsem zatím od každého stupně koupil jeden vzor a zájemci se na něj můžou kdykoliv podívat. Mě osobně se stezky velmi líbily a jsem rozhodnut je začít používat. Jsou 4 a obtížností jsou určeny pro věk od 11 do 15 let. Na každý rok jedna. Tematicky jsou laděny do fantasy světa, což by mohlo někomu vadit v tom, na co se ve své činnosti specializuje, ale u všech je možnost upravit si je pro své téma (indiáni,rytíři a jiné), a upravit si je podle možností a požadavků jednotlivých oddílů. Ke stezkám bude vydána metodická příručka a před prázdninami by se měla objevit karetní hra, která je součástí stezek a měla by zlepšit motivaci dětí.

Cena jedné knížečky je 40 korun (s nášivkou 48 korun).

Prohlédněte si stezku v klidu na adrese:

http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2937-skautska-stezka/, resp. jednotlivé knížky:

 • Ke stezkám, doporučuji nenakoupuvat je v návalu nadšení, ale nejdříve s oddílem a rádci pečlivě prostudovat, jak s nimi pracovat. Nejsou to stezky typu: „Skautíku tu je máš a plň“ Je to o kominikaci vůdce, rádce a dalších, kteří mu pomáhají si vytočovat cíle, dle jeho sil, tak aby se mohl patřičně zdokonalovat.
 • Nášivky budou u stezek k dostání cca za 14dní.
 • Metodická publikace vyjde (jako obyčejně) formou přílohy časopisu Skauting – tedy všem vedoucím zdarma – čekejte koncem dubna.
 • Motivační karetní hra Saccullus – před prázdninami.

Je možnost udělat na začátku nové skautského roku workshop s tvůrci nových stezek, kde by nám odpověděli na naše dotazy a pomohli se zavedením stezek do našich oddílů (cca pro velikost skautského okresu).Během září bychom rádi pozvali někoho z těch, co na stezkách dělali, aby nám udělal workshop, kdy bychom se mohli seznámit s tím, jak efektivně děti s těmito stezkami vést. Do té doby bychom se ale na to měli připravit, a to hlavně si přečíst metodické listy, které by do začátku prázdnin měli přijít každému vedoucímu domů

Nyní začíná práce na stezce a novém programu pro vlčata. Plánuje se vytvoření nové výchovné kategorie: Předškolní děti.

Jedním z bodů programu sněmu, bylo stanovení priorit Junáka pro další tři roky. Navrženy byly tři hlavní směry, kterými bychom se měli dále řídit.

 1. Zlepšení kvality oddílové činnosti: zde bylo nejvíce připomnek ke vzdělávání činovníků a prosby na zlepšení všech zkoušek, na změny forem zkoušek a mnoha úprav ve vzdělávání.
 2. Získávání a udržení lidí: v tomto tématu se nejednalo pouze o odcházející děti, které bychom si měli udržet po splnění předchozího bodu, tedy zkvalitnění oddílové činnosti, ale také o udržení si dospělých činovníků, kteří jsou již unaveni prací v oddíle, nebo z malých měst odcházejí na vysoké školy.
 3. Posilování soudržnosti: u tohoto tématu se řešily metody, prostředky i cíle. Mezi prostředky patřily kroje a jejich využití mezi dětmi (častější nošení, aby si děti uvědomovaly, že patří k mnohamilionové organizaci po celém světě), skautské časopisy a podobně. Metodami bylo míněno diskutování s dětmi na téma „Jsem skaut a co to pro mě znamená“ a podobná témata. Cílem bylo hlavně zlepšení vztahu mezi oddíly, středisky kraji i zeměmi, navštěvování celorepublikových akcí, mezinárodních akcí, nabízení kluboven i tábořišť k používání jinými oddíly, pořádání společných akcí i kurzů a tak dále.

Hlavním úkolem sněmu bylo zvolit lidi do ústředí Junáka. Přestože volby nebyly příliš složité, neboť v mnoha kategoriích se dostali prostě všichni kdo kandidovali, jistě vás budou zajímat výsledky voleb.
Výsledky voleb:

 • Náčelník chlapeckého kmene: Prančl Zdeněk – Wabi
 • Místonáčelník: Pulkrábek Jaroslav – Ran
 • Náčelní dívčího kmene: Rocmanová Michala Kateřina, Akad. Mal. – Káča
 • Místonáčelní: Řezáčová Markéta, Bc. – Marka
 • Členové Ústřední revizní komise:
  • Lišková Kristýna, Bc. – Titi
  • Ronková Zuzana, Mgr. – Rony
  • Vocásek Jiří, Ing. – Papouch
  • Polách Jaroslav – Finanz
  • Frýdecký Pavel – Paf
 • Členové Rozhodčí a smírčí rady:
  • Borgula Adam, Mgr.
  • Mikeš Petr, Mgr. – Kocourek
  • Pavlok Petr, Mgr. – Vrána
  • Řehák Tomáš, RNDr. – Špalek
  • Stejskal Jan, Ing.Ph.D – Johan
 • Členové Náčelnictva Junáka:
  • Baláš Marek – Čiča Horný Bedřich, Mgr. – Nab
  • Kachlík Petr, Ing. – Nick
  • Konečný Pavel, Ing. – Flek
  • Tarant Michal – Majkl
  • Jirásková Jana – Wiki
  • Voříšková Havlová Markéta – Ornela
  • Hanáková Adéla – Safari
  • Švehlová Karla – Ťapka

Cvrček (Míša, Shaman) z VSJ 2008 v Havířově